Chem A-B
Chem C-D
Chem E-F
Chem G-H
Chem I-J
Chem K-L
Chem M-N
Chem O-P-Q
Chem R-S
Chem T-U
Chem V-W-X-Y-Z

ICSC
"V" CHEMISCHE NAMEN
CAS nr
EG nr
EINECS nr
0346*
VALERIAANZUUR
 
109-52-4
 
607-143-00-3
 
203-677-2
 
0758*
VAMIDOTHION
 
2275-23-2
 
015-059-00-8
 
218-894-8
 
0455
Vanadium(III) oxide
 
1314-34-7
 

 

 
0596
Vanadium(V) oxide
 
1314-62-1
 
023-001-00-8
 
215-239-8
 
0596
Vanadiumpentoxide
 
1314-62-1
 
023-001-00-8
 
215-239-8
 
0455
Vanadiumsesquioxide
 
1314-34-7
 

 

 
0455*
VANADIUMTRIOXIDE
 
1314-34-7
 

 

 
0596
Vanadiumzuuranhydride
 
1314-62-1
 
023-001-00-8
 
215-239-8
 
0347*
VINYLACETAAT (MONOMEER)
 
108-05-4
 
607-023-00-0
 

 
0091
Vinylamide
 
79-06-1
 
616-003-00-0
 
201-173-7
 
0073
Vinylbenzeen
 
100-42-5
 
601-026-00-0
 

 
0597*
VINYLBROMIDE
 
593-60-2
 
602-024-00-2
 
209-800-6
 
0095
Vinylcarbinol
 
107-18-6
 
603-015-00-6
 
203-470-7
 
0082*
VINYLCHLORIDE
 
75-01-4
 
602-023-00-7
 
200-831-0
 
0092
Vinylcyanide
 
107-13-1
 
608-003-00-4
 
203-466-5
 
0820*
VINYLCYCLOHEXAANDIEPOXIDE
 
106-87-6
 
603-066-00-4
 
203-437-7
 
0820
Vinylcyclohexeendiepoxide
 
106-87-6
 
603-066-00-4
 
203-437-7
 
0820
Vinylcyclohexeendioxide
 
106-87-6
 
603-066-00-4
 
203-437-7
 
0017
Vinylethyleen
 
106-99-0
 
601-013-00-X
 
203-450-8
 
0598*
VINYLFLUORIDE
 
75-02-5
 

 

 
0598
Vinylfluoride, gestabiliseerd
 
75-02-5
 

 

 
0083*
VINYLIDEENCHLORIDE
 
75-35-4
 
602-025-00-8
 
200-864-0
 
0687
Vinylideendifluoride
 
75-38-7
 

 

 
0687*
VINYLIDEENFLUORIDE
 
75-38-7
 

 

 
0885
Vinylstyrene
 
1321-74-0
 

 
215-325-5
 
0733*
2 - VINYLTOLUEEN
 
611-15-4
 
601-028-00-1
 
210-256-7
 
0734*
3 - VINYLTOLUEEN
 
100-80-1
 

 
202-889-2
 
0735*
4 - VINYLTOLUEEN
 
622-97-9
 

 
210-762-8
 
0734
m - Vinyltolueen
 
100-80-1
 

 
202-889-2
 
0733
o - Vinyltolueen
 
611-15-4
 
601-028-00-1
 
210-256-7
 
0735
p - Vinyltolueen
 
622-97-9
 

 
210-762-8
 
0514*
VINYLTOLUEEN (MENGSEL VAN ISOMEREN)
 
25013-15-4
 

 
246-562-2
 
0080
Vinyltrichloride
 
79-00-5
 
602-014-00-8
 
201-166-9
 
0379
Vitamine C
 
50-81-7
 

 

 
0880
Vloeibare zuurstof
 
7782-44-7
 
008-001-00-8
 
231-956-6
 
ICSC
"W" CHEMISCHE NAMEN
CAS nr
EG nr
EINECS nr
0821*
WARFARINE
 
81-81-2
 
607-056-00-0
 
201-377-6
 
0001*
WATERSTOF
 
1333-74-0
 
001-001-00-9
 
215-605-7
 
0222
Waterstofarsenide
 
7784-42-1
 
033-006-00-7
 
232-066-3
 
0282*
WATERSTOFBROMIDE
 
10035-10-6
 
035-002-00-0
 
233-113-0
 
0163*
WATERSTOFCHLORIDE
 
7647-01-0
 
017-002-00-2
 
231-595-7
 
0492
Waterstofcyanide
 
74-90-8
 
006-006-00-X
 
200-821-6
 
1040
Waterstoffluorboorzuur
 
16872-11-0
 
009-010-00-X
 
240-898-3
 
0283*
WATERSTOFFLUORIDE
 
7664-39-3
 
009-002-00-6
 
231-634-8
 
0164*
WATERSTOFPEROXIDE (>60% OPLOSSING IN WATER)
 
7722-84-1
 
008-003-00-9
 
231-765-0
 
0284
Waterstofselenide
 
7783-07-5
 
034-002-00-8
 
231-978-9
 
0165*
WATERSTOFSULFIDE
 
7783-06-4
 
016-001-00-4
 
231-977-3
 
0361*
WHITE SPIRIT
 
8052-41-3
 
649-345-00-4
 
232-489-3
 
0772*
WIJNSTEENZUUR
 
133-37-9
 

 
205-105-7
 
0628*
WITTE FOSFOR
 
12185-10-3
 
015-001-00-1
 
231-768-7
 
ICSC
"X" CHEMISCHE NAMEN
CAS nr
EG nr
EINECS nr
0609*
XENON
 
7440-63-3
 

 

 
0759
p - Xenylamine
 
92-67-1
 
612-072-00-6
 
202-177-1
 
0084
1, 2 - Xyleen
 
95-47-6
 
601-022-00-9
 
202-422-2
 
0085
1, 3 - Xyleen
 
108-38-3
 
601-022-00-9
 
203-576-3
 
0086
1, 4 - Xyleen
 
106-42-3
 
601-022-00-9
 
203-396-5
 
0085*
m - XYLEEN
 
108-38-3
 
601-022-00-9
 
203-576-3
 
0084*
o - XYLEEN
 
95-47-6
 
601-022-00-9
 
202-422-2
 
0086*
p - XYLEEN
 
106-42-3
 
601-022-00-9
 
203-396-5
 
0458*
2, 4 - XYLENOL
 
105-67-9
 
604-006-00-X
 
203-321-6
 
0458
m - Xylenol
 
105-67-9
 
604-006-00-X
 
203-321-6
 
0601*
XYLENOL (ISOMERENMENGSEL)
 
1300-71-6
 
604-006-00-X
 
215-089-3
 
0600*
XYLIDINE (MENGSEL VAN ISOMEREN)
 
1300-73-8
 
612-027-00-0
 
215-091-4
 
ICSC
"Z" CHEMISCHE NAMEN
CAS nr
EG nr
EINECS nr
0872
Z) - 2 - dimethylcarbamoyl - 1 - methylvinyldimethylfosfaat
 
141-66-2
 
015-073-00-4
 

 
0810*
ZILVER
 
7440-22-4
 

 
231-131-3
 
0350*
ZINEB
 
12122-67-7
 
006-078-00-2
 

 
1064*
ZINKCHLORIDE
 
7646-85-7
 
030-003-00-2
 
231-592-0
 
0811*
ZINKCHROMAAT
 
13530-65-9
 
024-007-00-3
 

 
0602
Zinkdifosfide
 
1314-84-7
 
015-006-00-9
 
215-244-5
 
0348
Zink dimethyldithiocarbamaat
 
137-30-4
 
006-012-00-2
 
205-288-3
 
0987
Zinkdistearaat
 
557-05-1
 

 
209-151-9
 
0350
Zink ethyleenbis(dithiocarbamaat)
 
12122-67-7
 
006-078-00-2
 

 
0208
Zinkmonoxide
 
1314-13-2
 
030-013-00-7
 
215-222-5
 
0208*
ZINKOXIDE
 
1314-13-2
 
030-013-00-7
 
215-222-5
 
0987*
ZINKSTEARAAT
 
557-05-1
 

 
209-151-9
 
0349*
ZINKSULFAAT HEPTAHYDRAAT
 
7446-20-0
 
030-006-00-9
 

 
0349
Zinkvitriool
 
7446-20-0
 
030-006-00-9
 

 
0208
Zinkwit
 
1314-13-2
 
030-013-00-7
 
215-222-5
 
0348*
ZIRAM
 
137-30-4
 
006-012-00-2
 
205-288-3
 
0163
Zoutzuur
 
7647-01-0
 
017-002-00-2
 
231-595-7
 
1044
Zuiveringszout
 
144-55-8
 

 
205-633-8
 
0138*
ZUURSTOF
 
7782-44-7
 
008-001-00-8
 
231-956-9
 
0818*
ZUURSTOFDIFLUORIDE
 
7783-41-7
 

 
231-996-7
 
0818
Zuurstoffluoride
 
7783-41-7
 

 
231-996-7
 
0880
Zuurstof, gekoelde vloeistof
 
7782-44-7
 
008-001-00-8
 
231-956-6
 
0880*
ZUURSTOF (VLOEIBAAR GEMAAKT)
 
7782-44-7
 
008-001-00-8
 
231-956-6
 
0958*
ZWAVELCHLORIDE
 
10025-67-9
 
016-012-00-4
 
233-036-2
 
0074*
ZWAVELDIOXIDE
 
7446-09-5
 
016-011-00-9
 

 
0571
Zwavelfluoride
 
2551-62-4
 

 
219-854-2
 
0581
Zwavelfosforchloride
 
3982-91-0
 

 
223-622-6
 
0581
Zwavelfosfortrichloride
 
3982-91-0
 

 
223-622-6
 
0571*
ZWAVELHEXAFLUORIDE
 
2551-62-4
 

 
219-854-2
 
0022
Zwavelkoolstof
 
75-15-0
 
006-003-00-3
 
200-843-6
 
0958
Zwavelmonochloride
 
10025-67-9
 
016-012-00-4
 
233-036-2
 
1047
Zwavelnatrium
 
1313-82-2
 
016-009-00-8
 
215-211-5
 
0165
Zwavelwaterstof
 
7783-06-4
 
016-001-00-4
 
231-977-3
 
0570
Zwavelzure diethylester
 
64-67-5
 
016-027-00-6
 
200-589-6
 
0148
Zwavelzure dimethylester
 
77-78-1
 
016-023-00-4
 
201-058-1
 
0362*
ZWAVELZUUR
 
7664-93-9
 
016-020-00-8
 
231-639-5
 


Voor sommige producten is een vergunning nodig, of is alleen leverbaar onder speciale condities
Chemical Trading EuropeContactMissieVisieProductenmolecuul uitgelicht